اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
01 تیر 1399 01 تیر 1399
17:00 17:00

اهمیت موثر فاصله گذاری اجتماعی در روزهای کرونایی

با توجه به همه گیر شدن ویروس کرونا اکنون مردم جهان باید مساله فاصله گذاری اجتماعی را به یکی از اصول زندگی خود اضافه کنند.

رعایت فاصله گذاری اجتماعی زیر سایه کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno