اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
04 تیر 1399 04 تیر 1399
11:15 11:15

اتفاق بی سابقه در رقابت‌های اتومبیلرانی ناسکار

اتومبیلرانان در مسابقات ناسکار از تنها راننده سیاه‌پوست به دنبال مرگ جورج فلوید شهروند سیاه پوست آمریکایی حمایت کردند.

حمایت از سیاه پوستان در مسابقات ناسکار

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno