اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
04 تیر 1399 04 تیر 1399
12:32 12:32

درگیری وحشیانه پلیس‌های زن با یک شهروند آمریکایی

پلیس آمریکا خشونت را به اوج خود رسانده و به بدترین شکل ممکن با شهروندان برخورد می‌کند.

حمله وحشیانه پلیس های زن آمریکایی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno