اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
07 تیر 1399 07 تیر 1399
13:29 13:29

برپایی آزمایشگاه تست کرونا سیار در چین

نخستین آزمایشگاه سیار تست کرونا در پایتخت چین با ظرفیت روزانه ۳۰ هزار آزمایش افتتاح شد.

آزمایشگاه تست ویروس کرونا در چین

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno