اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
07 تیر 1399 07 تیر 1399
13:53 13:53

به مناسبت سالروز شهادت شهید بهشتی و یاران با وفایش

افشاگری‌های شهید بهشتی از حقیقت امپریالیسم و لیبرالیسم مخالفان انقلاب را مجاب کرد این سرباز راستگوی ملت  را در چنین روزی ترور کنند.

به مناسبت سالروز شهادت شهید بهشتی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno