اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
07 تیر 1399 07 تیر 1399
14:19 14:19

نبرد شجاعانه بوفالو با شیر در انتظار شکار

یک بوفالو شجاع توانست باعث فرار شیر از کنار گله‌اش که برای شکار کمین کرده بود شود.

 

دفاع شجاعانه بوفالو از گله مقابل شیر

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno