اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
07 تیر 1399 07 تیر 1399
15:37 15:37

ساخت پهپادی برای بررسی خانه افراد

پهپادی ساخته شده است که می‌تواند از ورود افراد غریبه به خانه شما فیلم تهیه کند.

تولید پهپاد نگهبان برای خانه

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno