اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
09 تیر 1399 09 تیر 1399
16:02 16:02

تصادف وحشتناک تریلی با خودروی سواری

دو خودرو در یک چهارراه به طرز بسیار شدیدی با یکدیگر تصادف کردند.

تصادف تریلی با خودرو سواری

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno