اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
09 تیر 1399 09 تیر 1399
17:22 17:22

عاقبت رانندگی عجیب و غریب به سبک بازی کامپیوتری

حرکات مارپیچ و سرعت زیاد یک خودرو  شبیه بازی های رایانه ای باعث بروز حادثه برای آن شد.

تصادف در اثر حرکات مارپیچ حین رانندگی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno