اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
12:14 12:14

برگزاری کنسرت به منظور گرامیداشت قربانیان کرونا در ایتالیا

سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا در کنسرتی که برای یادبود درگذشتگان بیماری کووید_۱۹ برگزار شد حضور یافت.

حضور رئیس جمهور ایتالیا در کنسرت

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno