اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 23 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
12:55 12:55

ترک لیگ برتر فوتبال ایران پس از شیوع کرونا

برخی از بازیکنان و مربیان شاغل در لیگ برتر فوتبال کشور پس از شیوع ویروس کرونا از ایران خارج شده و دیگر بازنگشته اند.

تاثیر کرونا بر لژیونرهای لیگ برتر ایران

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno