اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 16 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
13:42 13:42

شیب صعودی منحنی مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور

کاهش توجه مردم به رعایت نکات بهداشتی و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی سبب افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در روزهای اخیر در کشور شده است.

 

افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در کشور

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno