اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 16 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
14:38 14:38

کساد شدن بازار آثار هنری در فنلاند زیر سایه کرونا

بسته شدن مراکز فروش آثار هنری و نمایشگاه‌ها در فنلاند در روزهای کرونایی بازار این حوزه را کساد کرده است.

تعطیلی مراکز هنری فنلاند زیر سایه کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno