اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 16 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
14:56 14:56

فرار حیرت انگیز یک زن از تصادف با خودرو

یک زن از حادثه تصادف با خودرویی که با سرعت به سمت او می‌آمد، به طرز شگفت انگیزی فرار کرد.

فرار یک زن از تصادف حتمی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno