اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 18 تیر 1399
یک مرد با دویدن در خیابان خود را به یک خودرو کوبید تا بتواند از بیمه خسارت بگیرد.
2 ماه پیش
چند جوان به سمت ماموران پلیس فرانسه وسایل آتش بازی پرتاب کردند.
2 ماه پیش
السالوادور کوچکترین کشور آمریکای مرکزی و در عین حال یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان است.
2 ماه پیش
مراجعه مردم در روزهای کرونایی به اماکن تفریحی و بدون توجه با قانون فاصله گذاری اجتماعی می تواند خطرات وحشتناکی برای جامعه داشته باشد.
2 ماه پیش