اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 22 تیر 1399
یک دستگاه تریلی به دلیل وقوع نقص فنی در سیستم ترمز، از کنترل راننده خارج شد و تصادف وحشتناکی را رقم زد.
5 روز پیش
یک مرد در ویتنام از مرگ حتمی توسط مار پیتون نجات داده شد.
5 روز پیش
یک هواپیمای مسافربری به دلیل وقوع نقص فنی از کنترل خلبان خارج شد و در حاشیه بزرگراهی سقوط کرد.
5 روز پیش
یک کاروان نظامی آمریکا در عراق بطور کامل منهدم شد.
8 ساعت پیش