اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 18 فروردین 1399
عکس های منتخب دهمین دوره جایزه بین المللی پانورما در سال 2019 منتشر شد .
3 ماه پیش
عکس های منتخب دهمین دوره جایزه بین المللی پانورما در سال 2019 منتشر شد .
3 ماه پیش
زندگی در تمام نقاط کره ی زمین ، بویژه در اعماق اقیانوس جریان دارد و موجوداتی در آن بواسطه ی تصاویر گرفته شده یافت می شوند که ما هیچگاه آن ها را از نزدیک نخواهیم دید .
3 ماه پیش
زندگی در تمام نقاط کره ی زمین ، بویژه در اعماق اقیانوس جریان دارد و موجوداتی در آن بواسطه ی تصاویر گرفته شده یافت می شوند که ما هیچگاه آن ها را از نزدیک نخواهیم دید.
3 ماه پیش