اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 22 آبان 1398

یادداشت‌ها

icon news
مرتضی نوروزپور - فعال سیاسی اصلاح‌طلب
نوید مقدم - فعال سیاسی اصلاح‌طلب
محمدرضا جلائی‌پور - فعال سیاسی اصلاح‌طلب
حسین حمدیه - فعال دانشجویی سابق
جواد کاشی - استاد دانشگاه
داود فیرحی - دین پژوه و استاد دانشگاه
ابوذر ترابی - فعال دانشجویی سابق
فراز صادقی‌مقدم - فعال سیاسی اصلاح‌طلب
هادی سروش - کارشناس مسائل دینی