اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 27 دی 1398

یادداشت‌ها

icon news
علیرضا رجائی - روزنامه‌نگار
پوریا صف آرا - عضو تحریریه
پدرام سلطانی - فعال اقتصادی
احمد زیدآبادی - روزنامه‌نگار
مرتضی نوروزپور - فعال سیاسی اصلاح‌طلب
نوید مقدم - فعال سیاسی اصلاح‌طلب
محمدرضا جلائی‌پور - فعال سیاسی اصلاح‌طلب
حسین حمدیه - فعال دانشجویی سابق
جواد کاشی - استاد دانشگاه