اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 06 اسفند 1398
01 دی 1398 01 دی 1398
11:34 11:34

در عزای کولبران

راستی چرا برای خودش آرزویی نداشت. چرا به فکر لباس‌های پرزرق و برق نبود. اصلاً چرا آنقدر به شهر و تبار خودش دل‌بسته بود. چرا دلش نمی‌خواست یک بار برای همیشه به جایی برود که دیگر بازنگردد...

علیرضا رجائی

روزنامه‌نگار

دیدگاه خود را بنویسید

icon news