اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 11 خرداد 1399
05 اسفند 1398 05 اسفند 1398
11:28 11:28

کرونا و اقتصاد کشور

ما نه مانند چین اقتصادی قوی داریم، نه مقدورات بودجه ای دولت اجازه اتخاذ سیاستهای انبساطی برای کمتر کردن آسیب های اقتصادی بیماری را می دهد، نه توان ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در ۱۰ روز را داریم، نه از امکانات آزمایشگاهی و درمانی مانند آن کشور برخورداریم و، متأسفانه، نه سرمایه اجتماعی قابل مقایسه با چین را داریم. پس تنها راه ما جلوگیری از گسترده شدن بیماری با تصمیماتی قاطع و سریع است.

پدرام سلطانی

فعال اقتصادی

دیدگاه خود را بنویسید

icon news