اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 آذر 1398

یادداشت‌ها

icon news
هادی سروش - کارشناس مسائل دینی
مهدی مطهرنیا - کارشناس مسائل بین الملل
کمال اطهاری - کارشناس اقتصادی
احمد زیدآبادی - روزنامه‌نگار
مجید یونسیان - تحلیل‌گر سیاسی
حسین نوری نیا - جامعه‌شناس
حبیب‌الله پیمان - فعال سیاسی
داود فیرحی - دین پژوه و استاد دانشگاه