اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 01 بهمن 1398

یادداشت‌ها

icon news
حسین نوری نیا - جامعه‌شناس
حبیب‌الله پیمان - فعال سیاسی
داود فیرحی - دین پژوه و استاد دانشگاه
علیرضا علوی‌تبار - فعال سیاسی و روزنامه‌نگار
محمد فاضلی - جامعه شناس
حمید ناطقیان - عضو تحریریه
داریوش کارآزموده - فعال سیاسی اصلاح‌طلب
علیرضا رجائی - روزنامه‌نگار
احمد زیدآبادی - روزنامه‌نگار